Samlevnad

Samlevnad är ett begrepp som syftar på människor som lever tillsammans. Vanligen används begreppet för parförhållanden där man pekar extra mycket på hänsynstagande och samarbete. Samlevnad kan vara när man är sambos och delar bostad men även när var och en i förhållandet har en egen bostad och då kallas för särbos.

Inledningen till ett hållbart parförhållande kallas vanligen för romans men det kan även röra sig om en tillfällig förälskelse som sedan rinner ut i sanden. I en del kulturer innebär romanser även sex medan det är helt otänkbart i andra där man inte får ha sex med varandra innan giftermålet.

Kvinnans sexualitet är traditionellt sett starkt kontrollerad bland hinduer, katoliker, buddhister, muslimer samt vissa i vissa asiatiska länder. Mannens sexualitet är oftast inte lika kontrollerad som kvinnans.

Här kan du läsa mer om ämnen som rör samlevnad. Du kan läsa om föräldraskap, barnuppfostran, relationsformer samt otrohet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *